Kehtna IKT- valdkonna sisevõistlus 2016

Kehtna KHK IKT- valdkonna sisevõistlus 2016 ​

Toimus-31 märts 2016.

Osalejad – TA14, IT14, AA13, ITK14, ITK15, TA15, IT15

Meeskond- 4 õpilast (üks tarkvaraarendaja).

Serveri operatsioonisüsteem võetakse loosiga.

Ülesanne toimub arvutite peal.

Meeskonnaliikmed jaotavad ise omavahel ülesanded ära.

Tarkvara arendajatel on oma ülesanne.