IT- turvaspetsialist

IT- turvaspetsialist õppekava läbinud omab ülevaadet IT- turvalisuse põhimõtetest, meetoditest ja kasutatavatest teooriatest. Ta osakab määratleda süsteemi vigasid, paigaldada ja hooldada seadmeid.