IT-süsteemide nooremspetsalist

IT- süsteemide nooremspetsialisti tööülesannete hulka kuulub: IT-süsteemide komponentide ja lisaseadmete paigaldamine, tõrgete korral mittetoimivate IT-süsteemi komponentide tõrgete tuvastamine, võrguliikluse jälgimine ja dokumenteerimine, tööjaamade või serverite haldamine ja paigaldamine, rakenduste ja rakendusserverite hooldamine ning seadistamine.

IT- valdkonnas on tähtsal kohal loogiline, algoritmiline ja analüütiline mõtlemine. Tööülesannete täitmisel on suureks abiks matemaatika- ja füüsikaalased teadmised ning oskused. Näiteks veebiarenduses otsitakse pädevat spetsialisti, kes on piisavalt loominguline, et luua omapärane disain, ning piisavalt nutikas, et veeb lõpuni valmis arendada. Kuna info- ja telekommunikatsiooni (IKT) osakaal ka teistes sektorites kasvab, suureneb tööjõu nõudlus alati kiiremini kui pakkumine.